Mobiililaitteiden kasvun ennustetaan jatkuvan kiivaana seuraavien neljän vuoden aikana samalla kun uudet yhteystekniikat vakiintuvat markkinassa. Ennusteen mukaan mobiililaitteiden liikennemäärät lähentelevät 20 prosenttia globaalista IP liikenteestä vuonna 2022. Se on huikeat 113 kertaa suurempi kuin liikennemäärät vuonna 2012. Ennusteessa on kuitenkin mielenkiitoisia yksityiskohtia ja niihin kannattaa aina suhtautua varauksella.

Vuoteen 2022 mennessä markkinassa on yli 12 miljardia mobiililaitetta.  Näistä laitteista 8 miljardia on kuluttajalaitetta ja 4 miljardia IoT-laitteita.  Tämä on selkeä kasvu vuoden 2017 9 miljardin tasosta.  Olemme kuitenkin huomattavan kaukana vuoden 2010 ennusteista, jolloin Cisco (Dave Evans) ja Ericssonin silloinen pääjohtaja (Hans Vestburg) ennustivat 50 miljardin tasoa vuonna 2020.  Vielä vuonna 2015 Gartner ennusti 6,4 Miljardia ja IDC 9 Miljardia IoT laitetta poissulkien puhelimet ja tabletit vuonna 2020.

Vuoteen 2022 mennessä mobiiliverkon nopeus kasvaa 28,5Mbps (8,7Mbps vuonna 2017).

Vuoteen 2022 mennessä mobiiliverkossa video edustaa 79% volyymistä (59% vuonna 2017)

Mobiilipäätelaitteiden liikenteestä 54% siirrettiin kiinteän verkon (Internet ja WiFi) päällä (Mobile Offload) vuonna 2017. Tämän ennustetaan edelleen kasvavan 59% vuoteen 2020 mennessä. WiFi merkitys kasvaa siten edelleen kustannustehokkaana ratkaisuna ja yritysten tärkeänä verkkoteknologiana.

Vuoteen 2020 mennessä WiFi HotSpot tukiasemien määrä kasvaa 549 miljoonaan (129 miljoonaa vuonna 2017) ja keskimääräinen nopeus yli kaksinkertainen eli 54.2Mbps. Raportin mukaan se on näin mobiiliverkkoa keskimäärin 90% nopeampi.

Datamäärän ja laitemäärän kasvua tukee uusi WiFi 6 (802.11ax) standardi. Päivitys parantaa merkittävästi WiFi verkon kapasiteettia, mahdollistaa suuremman laitetiheyden sekä vähentää WiFi verkon häiriöitä.  Merkittävänä uutena ominaisuutena WiFi 6 tukee myös matalan virrankulutuksen IoT-laitteita ja sensoreita.  Osa WiFi 6 tukiasemista tukee myös Bluetooth 5 ja Zigbee radiotekniikoita.  Näiden merkitys tulee kasvamaan teknologian kehittymisen myötä. Eräs kiinnostava esimerkki on WilIoT kehittämä paristovapaa postimerkin kokoinen bluetooth sensori. Yhdessä WiFi 6 tukiaseman ja/tai älypuhelimen kanssa käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tämän ennustetaan olevan perusta tulevaisuuden IoT-ratkaisuille. Nämä tuskin ovat mukana yllämainittujen tahojen ennusteissa, mutta suuren markkinaosuuden IoT sensoreista ne haukkaavat varmasti.

Yritysten WiFi verkkojen suunnittelussa WiFi6, IoT, energiatehokkuus ja turvallisuus ovat 2019 keskeisempiä osa-alueita.

Hannu Rokka, Senior Advisor

5Feet Networks Oy