Digitaalisen maailman kehittyessä voimakkaasti ja sen syklien nopeutuessa yritykset etsivät keinoja ketterään ja joustavaan mahdollisuuteen tehdä liiketoimintaa paikasta riippumatta. Tämä edellyttää pääsyä helposti ja kustannustehokkaasti yrityksen sovelluksiin huomioiden kuitenkin riittävä tietoliikennekapasiteetti ja tietoturva.

451 reasearchtekemän tutkimuksen mukaan 53 prosenttia yrityksistä näkee IT infrastruktuurin modernisoinnin tärkeänä parantaa kyvykkyyttä liiketoiminnan skaalautumiseen, toiminnan nopeuteen ja ketteryyteen. Mielenkiintoinen havainto on, että nykyinen suljettu WAN (MPLS) verkko nähdään tutkimuksessa vähiten ketteränä IT-ratkaisuna yrityksissä.

Liiketoiminnan kasvaessa ja globalisoituessa, kaiken toiminnan verkottuessa pilveen ja työskentelyn siirtymisessä yhä enemmän mobiiliksi koetaan nykyinen WAN (MPLS) kiinteine yhteyksineen ja kustannuksineen kalliina ja jäykkänä ratkaisuna. Samanaikaisesti Internet-verkon kyky ratkaista edullinen ja nopea verkko yrityksen tarpeeseen on osoittanut hyväksi ratkaisuksi moneen tarpeeseen.

SD-WAN ratkaisussa on kolme liiketoiminnan kaipaamaa elementtiä.

  1. Kiinteiden kustannusten lasku
  2. Tuottavuuden ja joustavuuden parantaminen
  3. WAN-verkon ja sen hallinnan yksinkertaistaminen.

SD-WAN palvelukerroksen rakentaminen edellyttää harkintaa ja hyvää suunnittelua. Valittavan alustan tulee skaalautua, olla turvallinen, tukea hybrid IT (cloud ja local) ympäristöä. Ratkaisun tulee olla avoin, joka mahdollistaa erilaisten access tekniikoiden ja sopivimpien operaattoreiden käyttämisen vapaasti.

Suurin osa nykyisistä ratkaisuista on ns. Hybrid SD-WAN toteutuksia luoden erillisen hallintakerroksen vanhan IT-infrastruktuurin päälle piilottaen sen monimutkaisuuden.  Tämä älykäs kerros mahdollistaa usean yhteyden käyttämisen samanaikaisesti, hyvän tietoturvan kontrollin sekä analytiikan ja raportoinnin yhdistettynä keskitettyyn hallintapaneeliin.

Yksi tunnetuista asiakastarinoista on Carlsberg, joka toteutti SD-WAN verkon 130 toimipisteeseen Euroopassa tukeakseen yrityksen digitaalista transformaatiota erityisesti sovellusten siirtämiseen pilveen. Lopputuloksena 70% liikenteestä on Internet-verkon päällä, verkon kapasiteetti ja nopeus on 10 kertainen ja kustannuksen laskivat 25% vanhaan MPLS-verkkoon verrattuna.

SD-WAN ratkaisun toteutus ei kuitenkaan ole ”plug and play”. Projektin vaativuutta ei ole syytä aliarvioida ja jokainen osa-alue tulee suunnitella ja testata huolellisesti.

Huolimatta Carlsberg kaltaisista tarinoista ja onnistumisista SD-WAN osalta teknologia kehittyy nyt uskomattoman nopeasti.  Uusilla verkkoteknologioilla voidaan saavuttaa esimerkkiä vielä merkittävästi parempi hyötysuhde, parempi tietoturva ja yksinkertaisempi toteutus.  Tämä kokonaisuus kulkee Gartner viitoittamalla termillä SASE (Secure Access Network Edge).  Kuten SD-WAN termissä, valitettavasti kaikki uudet ja vanhat verkkoteknologiat markkinoidaan SASE sateenvarjon alla.  Arkkitehtuureissa on kuitenkin merkittäviä eroja –  joissain jopa revoluution aineksia. Tiekartan tekeminen verkon modernisointiin kannattaa käynnistää nyt.

 

Hannu Rokka, Senior Advisor

5Feet Networks Oy