Yhä suurempi osa kuluttajien ja yritysten hankkimista laitteista on kytkettävissä Internet tietoverkkoon ja pilvipalveluihin. Megatrendillä on monta nimeä: IoT, Internet of Things, Teollinen Internet, Industry 4.0 tai digitalisaatio. Yhtä kaikki tämän avulla luodaan tuotteelle uutta lisäarvoa, parempaa asiakaskokemusta ja/tai kustannussäästöjä asiakkaalle, kunhan verkko toimii oletetusti.  Vai toimiiko?

Yksi haasteista IoT-ratkaisua kehitettäessä on tietoliikenneverkkojen ja käyttöympäristöjen hyvin erilaiset ominaisuudet.  Tiedonsiirtonopeudet vaihtelevat muutamista kilotavuista aina satoihin gigabitteihin, viiveet muutamasta millisekunnista satoihin millisekunteihin, verkon laadun vaihteluvälit ovat erityisesti mobiiliratkaisuissa hyvin suuria, mutta myös käyttöympäristöstä riippuvaisia. Mikäli kohdemarkkina on kansainvälinen ja kehittyvä markkina on huomioitava, että useimmissa maissa on selkeästi heikompi verkkoinfrastruktuuri kuin Suomessa.

Verkon siirtoviive on yksi tärkeimmistä sovelluksen nopeuteen vaikuttavista asioista. Mitä pitempi välimatka päätelaitteesta pilvipalveluun on, sitä suurempi on riski huonolle käyttäjäkokemukselle. Verkoissa on myös vikaantuneita laitteita, ruuhkahuipussa teholtaan liian pieniä laitteita sekä virheellisesti määriteltyjä verkkolaitteita, joita sovelluskehittäjän verkossa ei välttämättä ole lainkaan.

Tuotteen kaupallinen menestyminen on lopulta kiinni asiakaskokemuksesta. Sen varmistamiseksi kannattaa sovelluksen testausvaiheessa kiinnittää huomiota erilaisiin skenaarioihin. Mobiili 3G, 4G, 5G, Ethernet, SD-WAN, MPLS, WiFi 4,5 ja 6 sekä Satelliitti yhteydet ovat hyvin erilaisia ja vaikuttavat joko positiivisesti tai negatiivisesti asiakaskokemukseen.

Sovelluksen testaaminen tulee luonnollisesti suunnitella kohdeympäristön mukaan, mutta varautua ja ymmärtää myös huonolaatuisen verkon aiheuttama negatiivinen käyttäjäkokemus.  On paljon edullisempaa testata ja optimoida huolellisesti kuin aiheuttaa huono asiakaskokemus. Ongelmien juurisyiden selvittäminen asiakasympäristöissä on myös haastavaa ja harvoin kehittäjän ydinosaamista tai edes vaikutuspiirissä. Kustannustehokkain, skaalautuvin ja nopein tapa on hankkia verkon emulointiin suunniteltu työkalu. Tämä mahdollistaa nopean kokeilun simuloiden erilaisia verkkoympäristöjä käyttäjän näkökulmasta.  Testaa nopeuden, pakettihäviön, siirtoviiveen ja vaihteluiden vaikutus.

Käyttäjäkokemuksen lisäksi on tärkeää ymmärtää kehitettävän ratkaisun minimivaatimukset verkolle. Tietoliikenne ja datan siirtäminen on kallista, kansainvälisessä ympäristössä vielä kalliimpaa. Edullinenkaan tuote ei menesty, jos sen vaatimukset verkolle nostavat kokonaiskustannukset taivaaseen. Mitä paremmin asia voidaan simuloida ja testata etukäteen, sitä edullisemmaksi kokonaisratkaisu asiakkaalle saadaan ja sitä varmemmin liiketoiminnan kaupalliset tavoitteet saavutetaan kohdemarkkinassa.

 

Hannu Rokka, Senior Advisor

5Feet Networks Oy