Yritysten lähiverkon (LAN) suunnittelussa sivutaan lukuisia haasteita, joiden parissa verkon arkkitehdit ja ylläpitäjät painiskelevat parasta aikaa. Perinteiset LAN-verkot oli suunniteltu PC-työasemien valtakaudelle, joka aiheuttaa uusien älykkäiden järjestelmien verkottamiselle merkittäviä suunnitteluhaasteita.  Frost & Sullivan tutkimusyhtiön raportin mukaan Internet of Things (IoT) tuleekin muuttamaan LAN määritelmää melkoisesti. Toinen merkittävä trendi on Edge Computing joka osana IoT ratkaisuja edellyttää nopeaa Ethernet LAN-verkkoa tuekseen.

Perinteiset LAN-verkot hyödyntävät kiinteistökaapelointia (4 parinen kuparikaapelointi, max pituus 100m) ja Ethernet-kytkimiä.  Tähän konseptiin kytkettiin PC-työasemia, osastopalvelimia ja tulostimia sekä myöhemmin IP-puhelimia.  Verkon suunnittelun kannalta laitemäärät, niiden vaatimukset ja liikenneprofiilit olivat varsin erilaisia tulevaisuuden vaatimuksiin.

Yritysten LAN-verkossa ovat kasvaneet niin laitemäärät kuin laatuvaatimukset. LAN-verkon täytyy tukea työasemien lisäksi lukuisia erilaisia IoT-laitteita, IP-puhelimia, video-neuvottelulaitteistoja, valvontakameroita, kulunvalvontajärjestelmiä, WiFi-tukiasemia sekä videoiden katselua. Päätelaitteet ovat älykkäämpiä ja vaativat verkolta enemmän ja samalla on huolehdittava tietoturvasta.

Seuraavat 6 periaatetta auttavat LAN verkon suunnittelussa:

Periaate 1: Katso ulkoa sisälle – ei sisältä ulos

Tarkastele verkkoon kytkettäviä päätelaitteita ja niiden vaatimuksia ja unohda LAN-kytkimien ominaisuudet suunnittelun alkuvaiheessa. Aloita IoT-laitteista ja jätä PC-työasemat viimeiseksi. Määrittele topologia ja infrastruktuuri kunkin päätelaitetyypin kanssa huomioiden virransyöttö, tarvittava kapasiteetti ja sovelluksen erityispiirteet. Huomioi kokonaisuudessa, että se mahdollistaa sekä paikallisen Edge Computing palvelinkonseptin että pilveen perustuvan verkkojen toiminnan yhdistämisen.

Periaate 2: Suunnittele tietoturvan ja hallinnan osuudet 

Pyri mahdollisimman helppoon ja yksinkertaiseen hallintamalliin sekä minimoi ytimen vikaantumisen riskit. Tavoittele verkkoa, joka on helppo hallita, helppo laajentaa ja määritellä sekä jossa mahdolliset vikatilanteet ovat nopeasti selvitettävissä.

Periaate 3: Maximoi tehokkuus ja vähennä monimutkaisuutta

Hyödynnä uutta teknologiaa erityisesti seuraavissa asioissa:

  • Toteutuksen kustannusten vähentäminen
  • Monimutkaisuuden vähentämisessä (toteutus ja vianselvitys)
  • Panosta modernisointiin Access kerroksessa IoT-laitteiden kytkemiseksi
  • Poista mahdolliset häiriötekijät nykyisille käyttötarkoituksille. Kaikkea ei tarvitse vaihtaa.

Periaate 4: Huomioi ympäristö ja kestävä kehitys

Modernisoi päätelaitteita ja verkkoa huomioimalla ympäristön kestävä kehitys. LAN-verkot ja kaapeloinnit ovat osa kiinteistöä ja suunnittelussa kannattaa tarkastella vaikkapamahdollisuuksia LEED (Leadership in Energy and Environmental Design certification) pisteiden parantamiseen. Käytännön esimerkkeinä pidemmät kaapelivedot vähentävät ristikytkentäkaappeja ja energiatehokkaat PoE Ethernet-kytkimet vähentävät e-jätettä.

Periaate 5: Verkkojen erottelu ja segmentointi vähentää riskejä

Rakenna verkko, jossa on mahdollista erotella kriittiset IoT-laitteet ja sovellukset vähemmän kriittisistä toimisto ja vierailijaverkoista.  Tämä tulee tehdä toteuttaen yhtenäinen verkon hallinta ja sen periaatteet.

Periaate 6: Allokoi resurssit ja budjetti oikein

Mikäli tavoittelet pitkälle automatisoitua muutoshallintaa verkossa, huomioi että budjettisi riittää muuhunkin kuin Ethernet-kytkimiin ja kaapelointiin. Suuressa yritysverkossa automaatio maksaa itsensä takaisin ja samalla käyttäjäkokemus sekä tietoturva paranee huomattavasti.

Tarkastelemalla LAN suunnittelua ”ulkoa sisälle” menetelmällä tulee huomioitua ympäristö ja kestävä kehitys, tietoturva sekä käyttäjien vaatimukset. Tästä on hyvä jatkaa laitteiden ja toimittajien valintaprosessiin.

Hannu Rokka

5Feet Networks Oy