Tietoverkon digitaalinen kaksonen mahdollistaa 50% nopeamman vianselvityksen, 10 x  automatisoinnin sekä verkon kriittisten polkujen E2E dokumentoinnin ja valvonnan.

Tietoverkkojen konsultointiin liittyy keskeisenä osana verkon dokumentointiin tutustuminen. Ei liene uutinen kenellekään todeta dokumentaation olevan alalla varsin kirjavaa laadun, asiasisällön, hyödyn sekä ajantasaisuuden kanssa.

Esimerkki: Olimme suunnittelemassa suuren tehdasalueen tietoverkon modernisointia. Dokumentaatio kertoi, että uusi kuituverkko oli rakennettu kapasiteetin kasvattamiseksi tehdasalueella. Dokumentointia katsellessani heräsi ajatus tarkistaa asiaa. Iltapäivän kuluessa oli projektiryhmälle selvinnyt, että investoidussa kuituverkossa ei liikkunut bitin bittiä. Kaikki liikenne kierrätettiin edelleen operaattorin MPLS verkon kautta, jonne oli myös investoitu lisää kapasiteettia.  Vastaavia tilanteita tulee esiin yhä useammin, mutta miksi?

Vanha toimintamalli on tiensä päässä

Yleisimmät syyt asian tilaan on helppo listata. Prosessista ja kehityksestä vastaavan henkilöstön vaihtuvuus, jatkuva suuri työkuorma, liian pieni asiantuntijahenkilöstön määrä, useat samanaikaiset ja osissa etenevät verkkomuutosprojektit monitoimittajaympäristössä, vikatilanteissa nopea akuutin ongelman korjaaminen esim. staattisella reitityksellä, joka unohtuu pysyväksi, dokumentaation epäselvä käyttötarkoitus ja käytettävyys sidosryhmille, lukuisat osatoimittajat ja kokonaisnäkymän puute verkonhallinnassa.

Verkon investointien, kapasiteetin hallinnan, nopean vianselvityksen, tehokkaan automaation sekä vaatimuksenmukaisuuden osalta dokumentaatio on kuitenkin elintärkeä.  Tähän yhtyvät kaikki, mutta valitettavasti Pohjoismaisella palkkatasolla ja vanhalla toimintamallilla yhtälö on haastava. Lisäksi on huomioitava, että tulevaisuuden yritysverkot ovat paljon dynaamisempia ja yhdessä pilvipalveluiden kanssa monimutkaisempia. Esimerkkinä SD-WAN hyödyntää useita tietoliikenneyhteyksiä samanaikaisesti ja reitittää dataa omilla päätöksillä tilanteen mukaan.  Kun tähän lisätään liiketoiminnan nopea muutosvauhti, on manuaalinen dokumentointi ja valvonnan erillisprosessit tulleet tiensä päähän.

Verkkoautomaatio ja tekoäly ratkaisuna

Konsulttina omaan työvälineitä verkon todellisen tilan selvittämiseen, mutta jo tuhannen tai kymmenien tuhansien laitteiden verkossa tarvitaan verkkoautomaatio alusta. Esimerkkinä NetBrain Technologies automaatiojärjestelmä sisältää patentoidun discovery toiminnan ja rakentaa ”digitaalisen kaksosen” verkosta analysoimalla noin 12 000 muuttujaa verkkolaitetta kohti. Siten jo 1000 laitetta käsittävällä verkolla on siis 12 miljoonaa muuttujaa, joita kaikkia seurataan jatkuvasti NetBrainin tekoälyn (AI) ja koneoppimisen (ML) avulla. Keskeinen lähestymistapa on luoda verkkoautomaatio, jota kaikki organisaatiosta osaavat hyödyntää.

Automaattisen ja tarkan dokumentoinnin hyödyt ovat merkittäviä:

  1. IP ja SDN verkon dokumentaatio on aina automaattisesti ajan tasalla sekä fyysisen että loogisen verkon osalta. Dokumentaatioon voidaan dynaamisesti lisätä tarkentavia yksityiskohtia. (reititys, spanning tree, multicast, qos, acl, kuormitus, virheet, kytkennät jne). 
  2. Erilaiset verkkokartat ja kriittisten sovellusten E2E polkujen valvontanäkymät ovat laajasti hyödynnettävissä IT organisaation eri toiminnoissa. Kaikilla on sama tilannekuva ja se on oikea.
  3. Visuaalinen näkymä on ihmiselle luontainen ja mahdollistavaa jo ensimmäisen tason Service Desk henkilöstölle mahdollisuuden toimia verkkoasiantuntijan roolissa. Yksittäisen laitevalmistajan työkaluja tai CLI osaamista ei tarvita käytettäessä NetBrain käyttöliittymää. Kokonaisuus on helppo nähdä ja ymmärtää.
  4. ITSM integraatio (esim. NetBrain ServiceNow App) ja NetBrain tekoäly mahdollistavat vikatiketin luomisen ja 1. vaiheen verkkodiagnoosin automatisoinnin. Tiketissä seuraa mukana linkit (URL) dynaamiseen verkkokarttaan. Lisäksi mukana on tieto mikä on konfiguraatiossa muuttunut ja onko tilanne normaalista poikkeava.  Vikatikettien luominen manuaalisesti vähenee 90% ja ongelmasta saadaan tarkka kuvaus heti. Myös CMDB voidaan automaattisesti päivittää ja synkronoida.
  5. Kolmannen tason verkkoasiantuntijat saavat heti tarkan kuvauksen ja verkkokartan mahdollisesta ongelmasta tai muutostarpeesta. NetBrain automatisointi työkalujen (Runbook) avulla asiantuntijat automatisoivat rutiinitehtäviä ilman ohjelmointia, scriptejä tai erillisiä ohjelmistorobotteja. Toiminta skaalautuu pysyen hyvin asiantuntijoiden hallinnassa.
  6. Automaation toiminta on samalla hyvin dokumentoituna ja kaikkien nähtävissä pysyen ajan tasalla verkon muutosten ja dokumentaation kanssa.

Olen nähnyt, evaluoinut ja käyttänyt satoja verkonhallinnan kokonaisjärjestelmiä ja erillisjärjestelmiä. Tämä on ensimmäinen, joka toimii myös käytännössä NOC ja SOC henkilöstölle, asiakaspalvelulle sekä IT infrastruktuurista ja verkon suunnittelusta vastaaville.

Tässä esimerkissä tekoäly ja koneoppiminen on valjastettu IT-henkilöstön käyttöön loistavalla tavalla orjaksi, jossa ei tarvitse pohtia moraalikäsityksiä.

Hannu Rokka, Senior Advisor

5Feet Networks Oy