Reunalaskenta (Edge Computing) on toimialan kuuma termi. Tosin terminologiaan liittyy sama haaste, kuten muissakin alan lyhenteissä.  Määritelmä on hyvin epämääräinen ja tarkoittaa monelle hieman eri asiaa. Tutkimusyhtiö Gartner määrittelee reunalaskennan ”osana hajautettua tietojenkäsittelytopologiaa, jossa tietojen käsittely sijaitsee lähellä reunaa – missä asiat ja ihmiset tuottavat tai kuluttavat tätä tietoa”.  Sana reuna tässä yhteydessä tarkoittaa kirjaimellisesti maantieteellistä jakaumaa. Uudella ratkaisulla on tietysti käyttötarkoituksensa, mutta painopisteen siirtymiselle pilvestä on yksinkertainen selitys:

Pilvessä ei ole enää odotettavissa nopeaa kasvua. Kaikki, mikä on ollut pilveen helposti siirrettävissä, on jo siirretty. Tämän takia suurin osa ”pilven” uusista kasvun mahdollisuuksista nähdäänkin ”reunalla”.

Eniten viittauksia reunalaskennan tarpeeseen ovat määrittelemättömät sovellukset, joiden oletetaan tarvitsevan pilvilaskentaa pienemmän siirtoviiveen. Reunalaskennan suurin hype näyttää kuitenkin hieman laantuneen. Se johtunee palveluyritysten ja erityisesti teleoperaattoreiden paluusta maanpinnalle 5G alueella. Toistaiseksi globaalissa markkinassa ei ole sovelluksia tai edes johtavaa arkkitehtuuria reunalaskentaa hyödyntävien palveluiden massan syntymiseen. Erityisesti tämä koskee visioitua arkkitehtuuria, jossa reunalaskenta toteutetaan päätelaitteen ja pilven väliin. Riskit virheinvestoinneille ovat liian suuret, kun selkeää maksajaa ratkaisulle ei ole näköpiirissä.

Älyliikenne ja reunalaskenta

Eräs tunnetuimmista visioista on älyliikenne ja itseajavat autot. Ne kuulemma tarvitsevat 5G verkkoa ja sen reunalaskentaa juuri pienen siirtoviiveen takia?  Valitettavasti tämän vision toteutuminen ei näytä lupaavalta. TOP 8 self driving teknologiaa eivät nojaa auton ulkopuoliseen mobiiliverkkoon. Autojen sensorit ja tietokoneet hoitavat asian itsenäisesti, joskin kuljettajalla on lopullinen vastuu.  Jos auto liikkuu 50 km/h ja päätös tulee tehdä 1 metrin matkalla, ymmärtää jokainen tietoliikenneasiantuntija, ettei sovelluksen e2e siirtoviivettä saada riittävän pieneksi laskennan ja päätöksen viemiselle pois ajoneuvosta. Joitakin toisarvoisia tietoja autot ja kuljettaja toki voivat saada mobiiliverkosta. Onko auto siis reunalaskentaa vai autonominen tietokone?

Paikallinen konesali ja reunalaskenta

Vastaavasti paikallisten konesali- ja SaaS-palveluiden argumenttina pilveä vastaan käytetään mm. pientä siirtoviivettä. Tässä keskustelussa on taustalla hyvin yksinkertainen teoria, että lyhyempi maantieteellinen välimatka tarkoittaa pienempää siirtoviivettä ja siten parempaa käyttäjäkokemusta. Valitettavasti tämä ei useinkaan pidä paikkansa. Toimivan ja oikein mitoitetun tietoliikenneverkon osuus käyttäjän todellisesta e2e siirtoviiveestä on marginaalisen pieni (vain muutama prosentti kokonaisviiveestä).

Analysoituani lukuisia verkkoympäristöjä ja sovellusten vasteaikaa on selvästi havaittavissa globaalien pilvitoimittajien parempi suorituskyky. Pilvipalvelut ovat nopeampia kuin paikalliset palvelut.

Tässä ratkaisevaa on kaksi väittämääni markkinasta:

  1. Kapasiteettia (virtuaali-) palvelimissa, kuormantasaajissa, levyjärjestelmissä, tietoturvaratkaisuissa sekä konesalin verkkoinfrastruktuurissa on enemmän globaalilla pilvitoimittajalla kuin paikallisesti. (tai teknologia on modernimpaa)
  2. Ohjelmistoarkkitehtuurien ja ohjelmistojen kehitys, seuranta ja optimointi on globaalilla pilvitoimittajalla laadukkaampaa kuin paikallinen tekeminen. Tämä on ratkaisevin osuus ja vastaa 80 % kaikesta siirtoviiveestä.

Reunalaskenta ei automaattisesti tarkoita pientä viivettä

Sovelluksen tai sen osan siirtäminen keskisestä Euroopasta tai Yhdysvalloista paikalliseksi reunapalveluksi ei ylläkuvatuista syistä automaattisesti paranna siirtoviivettä ja käyttäjäkokemusta. Reunalaskentaan perustuvan arkkitehtuurin toteuttamisessa tai palveluita hankittaessa tuleekin pohtia, kuinka sovelluksen todellinen siirtoviive tavoitteena asetetaan ja mitataan? – Löyhään teoriaan lyhyen välimatkan edusta tietoliikenteestä ei tule nojata.

Pilvilaskenta ja globaalin pilvipalveluiden sijainnit suhteessa asiakkaisiin kehittyvät nopeasti ja varsinkin Pohjois-Eurooppalaisille asiakkaille. Kaikki pilvipalvelut eivät siirry automaattisesti lähemmäs, mutta pienellä vaivalla on saavutettavissa merkittävästi parempi käyttäjäkokemus.

 

Hannu Rokka, Senior Advisor

5Feet Networks Oy