Cisco Studio 2021 -tilaisuus osoitti jälleen fyysisen tapaamisen voiman. Takahuoneessa virisi supermielenkiintoinen keskustelu IT-toimialan tilasta ja tulevaisuudesta. Kun samaan pöytään istuu muutama riippumaton konsultti, maailman johtavan teknologiatoimittajan henkilöstö ja suuryrityksen verkkoasiantuntija, tulevaisuuden näkökulmia avaava on tilannekuva nopeasti yhteinen. Pöydästä valitettavasti puuttui yksi relevantti taho – palveluntarjoaja. Paikallinen IT-markkinamme on puhdas palvelumarkkina, joten viisastelu ilman tätä kolmatta pyörää on hieman turhaa.

Yritysverkkojen strategisen suunnittelun projekteissa olemme valitettavan usein tilanteessa, jossa uudelle ratkaisulle tai teknologialle ei löydy paikallista palveluntarjoajaa. Konsultti joutuu tasapainoilemaan paikallisen tarjonnan ja teknologisten mahdollisuuksien ristipaineessa. Tiivistetysti totean seuraavan markkinastamme.

Suomesta puuttuu modernien verkkopalveluiden tehokas palvelutoimittaja ja ajatusjohtaja, joka katsoo asiaa ensisijaisesti yritysasiakkaan näkökulmaa. Olemme jääneet siiloutuneiden toimittajaorganisaatioiden, pirstaloituneiden ratkaisujen, löysien markkinointipuheiden ja hitaan uudistumisen vangiksi.

Vallitsevaan tilanteeseen ei olla tyytyväisiä monessakaan asiakasyrityksessä. Globaali tarjonta ja sen mahdollisuudet tunnetaan. Uusia ajatuksia ja konkreettisia ehdotuksia on toimintakentässä kuitenkin liian harvassa. Kehittäminen on näennäistä ja painopiste liikaa vanhan sopimuksen ja liikevaihdon säilyttämisessä. Toisaalta sama tyytymättömyys liiketoiminnan kehitykseen näkyy palveluntarjoajan toimittajayritysten ylimmän johdon turhautumisena. Markkinointipuheissa tuotteet, palvelut, osaaminen ja brändi ovat kunnossa, mutta kauppa ei käy. Eräs selittävä tekijä löytyy yritysverkkojen trendistä:

Paikallinen infrastruktuuri ICT-markkina kutistuu kutistumistaan globaalien palveluiden kasvaessa. Yrityksen on pärjättävä globaalissa kilpailussa. Näin niiden kiinnostus globaaleja verkkopalveluita ja palvelualustoja kohtaan on luonnollista.

Onko sinun tiekarttasi uudistuminen vai hyperkilpailussa rypeminen?

Yritysverkkojen sekä siihen liittyvän tietoturvan tiekartta on monen suuryrityksen pöydällä. Näissä työpajoissamme tyytymättömyys paikallisiin ”johtaviin” toimittajaorganisaatioihin on kasvussa. Fakta on, että tarjontaa on tusinoittain menneestä maailmasta. Käytännössä tarjonta ja operatiivinen toiminta on kymmenien toimittajien välillä lähes identtistä. Se puolestaan johtaa kovaan hintakilpailuun, mutta harvoin uuden asiakkuuden ja lisäarvon syntymiseen. Tilaa uudelle ajattelulle ja palvelukonseptille on markkinassa. Siihen on löydettävä rohkeutta, näkemystä ja energiaa, mutta ennen kaikkea avointa mieltä.

Kuka ottaa johtajuuden?

Cisco Studio 2021 -paneelissa keskustelimme toimialan muutoksesta, jota ei voida ohittaa yritysverkkojen ja tietoturvan tiekartassa. Muutoksen ajurina on uuden sovellusarkkitehtuurin ja sen kuluttamisen muutos. Tarvitsemme uusia ja moderneja toimittajia tähän tarpeeseen taholta, jonka intressit eivät ole legacyn tarjoaman liikevaihdon ja toimintamallin säilyttämisessä, vaan asiakasarvon tuottamisessa. Tuleva muutos on raju ja tapahtuu nopeasti. Älä kuitenkaan sorru rakentamaan markkinoinnin keinoin ”ajatusjohtajuutta” ilman todellista kulttuurin muutosta. Suur-yritysten IT-henkilöstö on kokenutta ja ammattitaitoista.  Ilman todellista substanssia ja uusia moderneita palveluita kasvatat vain markkinointibudjettia. Riippumaton konsultti auttaa menestymään.

 

Hannu Rokka, Senior Advisor

5Feet Networks Oy