Tutkimusyhtiö Gartner ennustaa, että digitaalinen kaksonen muuttaa perusteellisesti yritysverkkojen hallinnan tapaa. Digitaalinen kaksonen on verkkoautomaation ja dynaamisen verkon dokumentoinnin käyttöliittymä. Verkkoautomaatio on puolestaan  verkon valvontajärjestelmää kehittyneempi ratkaisu. Tähän ennusteeseen nojaa myös Chiara Regale (Vice President, Forward Networks)  tuoreessa artikkelissan:

Organisaatiot, joissa on hybridi-multipilviympäristöjä, saavat suurimmat hyödyt digitaalisesta kaksosesta.

Mitä et näe – sitä et hallitse

Tietoverkkojen strategiseen ja taktiseen konsultointiin liittyy keskeisenä osana dokumentointiin tutustuminen. Ei liene uutinen kenellekään todeta sisällön olevan alalla varsin kirjavaa laadun, asiasisällön, hyödyn sekä ajantasaisuuden kanssa. Mitä suuremmaksi verkko laajenee yritysostojen ja hybrid arkkitehtuurin myötä, sitä enemmän kokonaiskuva hämärtyy.

Miksi tilannekuvaa ei saa muodostettua?

Yleisimmät syyt on helppo listata. Prosessista vastaavan henkilöstön vaihtuvuus, jatkuva suuri työkuorma, liian pieni asiantuntijahenkilöstön määrä, useat samanaikaiset verkkomuutosprojektit, monitoimittajaympäristöt, vikatilanteissa nopea akuutin ongelman korjaaminen esim. staattisella reitityksellä, joka unohtuu pysyväksi, dokumentaation epäselvä käyttötarkoitus, lukuisat palvelutoimittajat alihankkijoineen jne. Tämä haaste tuskin muuttuu tulevaisuudessa, eikä sitä ratkaista sopimuksilla.

Teknologiaratkaisujen toimittajien puolella on myös uskomus (tai myyntiargumentti), että heidän ratkaisunsa on äärimmäisen helppo hallita ja antaa hyvän näkymän kokonaisuuteen. Suuren yrityksen näkökulmasta kyseessä on todellisuudessa satojen yksittäisten ratkaisujen ja siilojen hallintanäkymät.

Tilanne muuttuu jatkuvasti vaikeammaksi. Perinteiset verkot konesaleineen olivat lopulta varsin staattisia. Tulevaisuuden yritysverkot ovat paljon dynaamisempia ja yhdessä dynaamisten pilvipalveluiden kanssa monimutkaisempia. Digitaalinen kaksonen ratkaisee nämä haasteet.

Digitaalisen kaksosen luomisen esteet

Chiara Regale (Vice President, Forward Networks)  näkemys on oikea, vaikka kaikesta en ole samaa mieltä. On erittäin tärkeää, että teknologian omistaja on tunnistanut ja hyväksyy IT-maailman fragmentoituneen todellisuuden.

Liian usein näemme myyntiesityksiä, jossa on täydellinen ratkaisu 90-luvun verkkoympäristöön.

Nykyisin elämme palvelumarkkinassa, jossa yritykset ostavat IT-palveluita lukuisilta eri toimittajilta. He eivät ole kiinnostuneita ”helposta ja automatisoidusta hallinnasta”, koska he ovat ulkoistaneet kyseiset tehtävät vuosikymmen sitten. Myyntiargumenttina säästöt asiantuntijatyössä eivät toimi. Vaikka uusi teknologia olisi kuinka hyvä ja hieno, ei palvelua ostava asiakas yleensä voi (ja halua) puuttua teknologiavalintoihin.

SaaS, PaaS ja IaaS maailmassa asiakas omistaa konfiguraation, mutta ei teknologiaa ja sen hallintaa.

Digitaalinen kaksonen, jonka teknologia perustuu agentittomaan ja ainoastaan konfiguraation lukuoikeuteen toimii hyvin monitoimittaja palveluympäristössä. Sen avulla kaikki asiakkaan sidosryhmät, auditoija ja osa-alueiden omistajat näkevät verkon todellisen kokonaisuuden muutoksineen.

Verkkoautomaation ja sen digitaalisen kaksosen osalta lopputulos on mielenkiintoinen. Potentiaaliset ongelmat, akuutit vikatilanteet sekä tulevaisuuden suunnittelu onnistuvat 10 x nopeammin. Palvelua ostavan asiakkaan näkökulmasta asiat ovat kuitenkin palvelutoimittajien vastuulla. Luomalla digitaalisen kaksonen asiakas käytännössä kertoisi toimittajilleen mikä kokonaisuudessa on vikana. Se todellisuus on vaikea pala hyväksyä.

Fragmentoituneessa, dynaamisessa ja IT-palvelumarkkinassa tarvitsemme uusia näkökulmia niin ostavan asiakkaan, kuin teknologia- ja palvelutoimittajien puolelta. Uskon, että digitaalinen kaksonen on tulevaisuuden tapa johtaa verkon kehitystä. Se on muutos laadukkaampaan tiedolla johtamiseen. Fragmentoituneessa ja siiloutuneessa muutoshallinnassa sen sijaan verkkoautomaatio tuskin näkyy pitkään aikaan.

 

Hannu Rokka, Senior Advisor

5Feet Networks Oy