SD-WAN on yksi tämän vuosikymmenen tunnetuin tietoliikennetermi yritysverkoissa ja säilynyt lähes muuttumattomana kahden vuosikymmenen ajan. Vuonna 2024 innovatiivinen markkinointi on kuitenkin luonut uuden kiehtovan tarinan nimeltä ”AI supercharged SD-WAN” tai ”AI Driven SD-WAN”. Vaikka nämä kuulostavat houkuttelevilta väitän, että älykäs verkko ei itse asiassa tarvitse tekoälyä. Päinvastoin.

AI hype vs. todellisuus

Teknologiavuoden 2024 trendi artikkelit sekä lukuisat markkinointimateriaalit antavat mielikuvan, että tekoälyn avulla verkko voi tulla luotettavammaksi, turvallisemmaksi ja nopeammaksi. Väitetään, että tekoäly parantaa WAN-verkon IP-reititystä, nopeuttaa vikatilanteista toipumista, optimoi latenssia ja parantaa suorituskykyä. Valitettavasti nämä markkinointiväitteet osoittautuvat täysin harhaanjohtaviksi. Tuotteiden dokumentaatiosta tai release notes ei löydy mitään näiden väitteiden tueksi. Sen sijaan startup luoma uusi verkkoteknologia toteuttaa esitetyt tavoitteet, tosin ilman tekoälyä.

Modernit SD-WAN-ratkaisut ja Internet-arkkitehtuuri tuovat merkittävästi parempia ominaisuuksia yritysverkon suorituskyvyn ja turvallisuuden parantamiseksi. Ratkaisut toteutetaan kehittyneemmällä reititys- ja tietoturva-arkkitehtuurilla, eivätkä ne tarvitse tekoälyä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jopa sellaiset toimittajat, joilla on jo edistyksellistä perusteknologiaa tuotteissaan, sekoittavat tässä tekoälyn SD-WAN markkinointiinsa. Seksikäs tekoäly-termi halutaan nyt liittää kaikkialle.

Modernin SD-WAN:n ja Internet-arkkitehtuurin keskeiset erot (ilman tekoälyä)

Jos yritysverkkosi tai Internet-ydin käsittää seuraavat ominaisuudet, voit päätellä, että sinulla on modernin verkon määritelmän mukainen infrastruktuuri.

  • Liikenne reitittyy automaattisesti useita polkuja pitkin ilman tunneleita.
  • Core-, edge-laitteen tai linkin vikaantuminen ei vaikuta asiakkaan sovellukseen.
  • Reititin ymmärtää tiedon lähettäjän, vastaanottajan, sovelluksen ja valtuutuksen siirtää liikenne eteenpäin.
  • Kriittinen data voidaan toimittaa useaa reittiä pitkin samanaikaisesti varmistaen perillemeno.
  • Data salataan vain tarvittaessa, välttäen resurssien hukkaamista.
  • Arkkitehtuuri ei ole altis DDoS-hyökkäyksille.
  • Toiminnot eivät vaadi agenttia (Zero-Trust Network vs. Zero Trust Network Access).

Vanhentunut Internet- ja SD-WAN arkkitehtuuri kannattaa korvata moderneilla ratkaisuilla, joissa on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa yritys- ja Internet-verkon keskeiset haasteet. Tavoitteena on ratkaista vuosikymmenien ongelmat, kuten vaikea ylläpito, heikko tietoturva, huono skaalautuvuus ja suorituskyky. Tekoälyllä ei ole tässä verkkoteknologiassa merkittävää roolia, mutta sitä voi toki hyödyntää lokeja analysoitaessa kuten AI Driven SD-WAN tekeekin. Älykäs verkko ei siis tarvitse tekoälyä ratkaistakseen juurisyyt.

Hannu Rokka, Senior Advisor

5Feet Networks Oy