Verkon ja sovelluksen nopeuden mittaaminen ja analysointi

Käyttökokemus on riippuvainen tietoliikenneverkon ja sovelluspalveluarkkitehtuurin nopeudesta, viiveistä sekä erilaisista häiriötekijöistä. Haasteista usein syytetään geneerisesti ”verkkoa”. Todellisuudessa jatkuvat päivitykset sovelluksiin, verkon infrastruktuuriin, tietoturvallisuuteen liittyvät poikkeamat ja ajoittain verkkoon ilmaantuneiden ”rogue” sovellusten yhteisvaikutus aiheuttaa verkossa ongelmia.  Lisäksi SD-WAN palvelukerros, dynaaminen reititys sekä erilaiset tunnelointitekniikat tuovat myös lisää haasteita vianselvitykseen. Näiden selvittäminen edellyttää asiantuntemusta sekä erikoistyökaluja. Analysaattori ei valehtele.

Yritysverkon suorituskyvyn mittaaminen ja analysointi antaa yritykselle hyvän käsityksen sovellusten siirtoviiveistä, niiden vaatimasta kapasiteetista ja niihin vaikuttavista verkon ongelmista. Analyysin tekemisessä käytetään erikoistyökaluja, jolla mahdollistetaan nopea ja tarkka analyysi verkon kehittämisen pohjaksi, uusien verkkoteknologioiden validoimiseksi sekä varmuus palveluoperaattorin lupaamalle kapasiteetille ja priorisoinnille (SLA ja QoS).

Pakettidata vs. Netflow

Analyysi perustuu pakettidataan, joka on verkon näkyvyyden osalta tarkin mahdollinen standardi. Verkkoanalyytikoiden yleinen ilmaus onkin ”paketit eivät koskaan valehtele”. Paketit osoittavat, mitä verkossa todella tapahtuu, yksityiskohdat kaikista verkkoliikenteeseen liittyvistä protokollista, keskusteluista ja ajoituksesta. Pakettien kerääminen antaa mahdollisuuden ratkaista ongelmat, jotka muuten eläisivät järjestelmässä loputtomiin. Paketit tarjoavat paremman näkyvyyden ja täyttävät aukot, jotka muut tekniikat, kuten NetFlow, jättävät avoimeksi.

Analysoinnin ensimmäinen vaihe

Yleiskatsaus antaa hyvän käsityksen verkkopalveluiden laadusta.  Tämä suositellaan toteutettavaksi  ennen ja jälkeen verkkoteknologian, WAN-toimittajan tai pilvipalveluun siirtymistä.  Analysoinnin ensimmäinen vaihe antaa mm seuraavat:

Käyttäjäkokemus (max ja keskiarvo millisekuntteina)

 • TOP20 sovellusten heikoimmat vasteajat käyttäjälle (todellinen e2e siirtoviive)
 • TOP20 sovellusen heikoimmat palvelimet ja pilvipalvelut  (todellinen e2e siirtoviive)

TOP 20 Pilvipalvelut ja palveluiden todellinen sijainti

 • Globaali karttapohja
 • Mistä maasta ja toimittajalta palvelut todellisuudessa tulevat?

Verkon kapasiteetti (max ja keskiarvo)

 • Palveluiden kuluttama verkkokapasiteetti Mbps
 • Datansiirtomäärät Mt
 • WAN-liittymän max (peak) kapasiteetin käyttöaste Mbps
 • WAN-liittymän max (peak) mikropurskeet

Nimipalveluiden laatu (max ja keskiarvot)

 • DNS palvelimet, siirtoviive ja kyselyiden määrät
 • DNS palvelimien vastaukset (reply code)

TCP-protokollan virheet (max ja keskiarvot)

 • TOP20 palvelin (paketit väärässä järjestyksessä)
 • TOP20 palvelin (pakettien uudelleenlähetys)
 • TOP20 virheet

Kuva (yllä): Esimerkki toimipisteen liikenteen jakautumisesta palvelukeskuksiin

Kuva (alla): esimerkki DNS-nimipalveluiden vasteaikojen seurannasta

 

Katso myös SmartTV ja Internet kaista ja etätyön vaatimukset esimerkki COVID-19 epidemian eristyksen aikana tehdystä mittauksesta. Kuinka paljon SmartTV (Netflix, HBO,YLE Areena ja Youtube) käyttää verkon kaistaa ja missä ovat pullonkaulat? – Entä paljonko etätyö vaatii Internet kapasiteettia? – Analysaattori ei valehtele.

Analysoinnin toinen vaihe ja optimointi

Analysointia jatketaan tarvittaessa palveluittain protokollatasolle ja pyritään optimoimaan kokonaisuus yhdessä sidosryhmien kanssa.