Strateginen konsultointi

Strateginen konsultointi yritysjohdolle ja palveluntarjojalle. Luennoimme ja keskustelemme yritysverkkoteknologioiden ja tietoturvapalveluiden markkinasta ja suuntauksista.  Puramme markkinajargonin, jäsennämme asiat selkeiksi kokonaisuuksiksi, vertailemme ja tuomme uusia näkökulmia. Autamme yritysjohtoa päätöksissä ulkopuolisena ja riippumattomana toimijana.

Olemme sitoutuneet eri toimialojen verkko- ja tietoturvaratkaisujen objektiiviseen analysointiin, nykyisten ratkaisujen ja tulevaisuuden suuntausten arviointiin,  teknologian ja markkinoiden tuntemiseen, tuote- ja palveluominaisuuksien sekä niitä luovan ja tukevan tekniikan ymmärtämiseen.

Liiketoimintaympäristöt sekä sovellusarkkitehtuurit ovat muuttuneet merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Tämä luo merkittävän haasteen yritysverkoille ja sen tietoturvan hallinnalle, jotka eivät ole muuttuneet lähes 20 vuoteen.

  • Strateginen konsultointi yritysjohdolle
  • Teknologiavertailu
  • Kartoitus ja analysointi
  • Projekti- ja ohjausryhmätoiminta

Palveluntarjoajalle tuoteportfolion konsultointi

Sparraamme ja autamme palveluntarjoajan strategiatyössä sekä tuotteistukseen liittyvissä hankkeissa. Yrityksen ulkopuolinen näkökulma, lähitulevaisuuden asiakastarpeet, uuden teknologian mahdollistaman palveluinnovaatiot,  kasvun ja markkinan realistinen potentiaali, palvelukuvausten ymmärrettävä ja erottautuva sisältö sekä oikeat terminologiat.

  • Strateginen konsultointi
  • Teknologiavertailu
  • Palvelun tuotteitus (kehitys ja sisältö)
  • Palvelun tuotteistus (new business)

 

Hannu Rokka, Senior Advisor