Verkon analysointi

Käyttökokemus on riippuvainen tietoliikenneverkon ja sovelluspalveluarkkitehtuurin nopeudesta, viiveistä sekä erilaisista häiriötekijöistä. Haasteista usein syytetään geneerisesti ”verkkoa”. Todellisuudessa jatkuvat päivitykset sovelluksiin, verkon infrastruktuuriin, tietoturvallisuuteen liittyvät poikkeamat ja ajoittain verkkoon ilmaantuneiden ”rogue” sovellusten yhteisvaikutus aiheuttaa verkossa ongelmia.  Lisäksi SD-WAN palvelukerros, dynaaminen reititys sekä erilaiset tunnelointitekniikat tuovat lisää haasteita.  Verkon analysointi ja e2e suorituskyvyn selvittäminen edellyttää asiantuntemusta sekä erikoistyökaluja.

Analysaattorilla tehtävä verkon ja sovelluksen mittaaminen –  ”packets dont lie”

Yritysverkon suorituskyvyn mittaaminen ja analysointi antaa yritykselle hyvän käsityksen sovellusten siirtoviiveistä, niiden vaatimasta kapasiteetista ja niihin vaikuttavista verkon ongelmista. Analyysin tekemisessä käytetään erikoistyökaluja, jolla mahdollistetaan nopea ja tarkka analyysi verkon kehittämisen pohjaksi, uusien verkkoteknologioiden validoimiseksi sekä varmuus palveluoperaattorin lupaamalle kapasiteetille ja priorisoinnille (SLA ja QoS).

Pakettidata vs. Netflow vs PCAP

Analyysi perustuu pakettidataan, joka on verkon näkyvyyden osalta tarkin mahdollinen standardi. Verkkoanalyytikoiden yleinen ilmaus onkin ”paketit eivät koskaan valehtele”. Paketit osoittavat, mitä verkossa todella tapahtuu, yksityiskohdat kaikista verkkoliikenteeseen liittyvistä protokollista, keskusteluista ja ajoituksesta. Pakettien kerääminen antaa mahdollisuuden ratkaista ongelmat, jotka muuten eläisivät järjestelmässä loputtomiin. Paketit tarjoavat paremman näkyvyyden ja täyttävät aukot, jotka muut tekniikat, kuten NetFlow, jättävät avoimeksi. PCAP yhdistettynä TAP analysaattoriin sekä erilliseen analysointiohjemistoon on nopein ja tehokkain ratkaisu.

Yleiskatsaus antaa hyvän käsityksen verkkopalveluiden laadusta.

verkon analysointi

Analysoinnin toinen vaihe ja optimointi

Analysointia jatketaan tarvittaessa palveluittain protokollatasolle ja pyritään optimoimaan kokonaisuus yhdessä sidosryhmien kanssa.