Yritysverkon vianselvitys ja juurisyyn analysointi

Verkon analysointi. Vuosien erikoisosaamisen ansiosta konsulttimme ovat yritysverkkojen optimoinnin ja vianmäärityksen asiantuntijoita. Vika analyysin tekemisessä hyödynnetään erikoistyökaluja, joka nopeuttaa vianselvitystä ja mahdollistaa nopeiden verkkojen syväanalyysin.  Satunnaisesti esiintyvien vikatilanteiden  todentamiseksi analysaattorit voidaan jättää yrityksen tiloihin selvityksen ajaksi.

  • Palvelussa keskitytään sovellukselle näkyvän ongelman vianselvitykseen verkon näkökulmasta.
  • Tavoitteena ratkaista verkon ongelma tai auttaa löytämään ongelman aiheuttaja yhdessä sovellus- ja/tai infratoimittajan kanssa.

Käytettävät työkalut ovat kovetettuja eikä niitä käytetä yleisessä toimisto tai web selaus käytössä. Analysoitavaa dataa ei siirretä pois työvälineistä tai pilveen tietoturvasyistä.

Pakettidata (Sniffer) vs. Netflow (tai sflow)

Pakettidata on ollut verkon näkyvyyden paras standardi ensimmäisen paketti-analysaattorin keksimisen jälkeen. Verkkoanalyytikoiden yleinen ilmaus on ”paketit eivät koskaan valehtele”. Paketit osoittavat, mitä verkossa todella tapahtuu, yksityiskohdat kaikista verkkoliikenteeseen liittyvistä protokollista, keskusteluista ja ajoituksesta. Pakettien kerääminen antaa mahdollisuuden ratkaista ongelmat, jotka muuten eläisivät järjestelmässä loputtomiin.

Paketit tarjoavat paremman näkyvyyden ja täyttävät aukot, jotka muut tekniikat, kuten NetFlow, jättävät avoimeksi. Lue esimerkki etätyön vaatimuksesta nopeudelle.

Mihin tarvitaan erikoistyökaluja?

Suurin osa yritystason verkkolaitteista kykenee tarvittaessa luomaan PCAP-tiedoston. PCAP-tietostoa voidaan lukea analysaattoriohjelmalla (mm Wireshark). Tekniikassa on kaksi keskeistä ongelmaa.

  1. Verkko-ongelman juurisyyn löytäminen on epätodennäköistä (kuin etsisi neulaa heinäsuovasta).
  2. Verkkolaitteiden PCAP hukkaa osan verkkoinformaatiosta ja kuormittuneena jopa 50 %
  3. Potentiaalisen ongelman tai kehitysehdotuksen tekeminen kestää liian kauan

Verkon analysointi palveluna on nopein ja helpoin vaihtoehto.

 

Analysaattori

Verkon analysointi verkkoanalysaattorilla