Verkon modernisointi ja roadmap

25 vuoden kokemukseen perustuva johdon konsultointi verkon modernisointiin, kilpailuttamiseen ja toteutusten valvontaan. Olemme  erikoistuneet moderniin pilvipohjaiseen SASE SD-WAN arkkitehtuuriin, virtuaali IoT-verkkoihin, DDI-ratkaisuihin, Internet-tietoturvaratkaisuihin sekä pilviverkkoteknologian siirtymisen vaiheistamiseen. SASE on eräs merkittävimmistä yritysverkon megatrendeistä liiketoimintasovellusten siirtyessä pilveen. Eri valmistajien ratkaisuissa on merkittäviä arkkitehtuurillisia eroja, jotka vaikuttavat capex ja opex-kustannuksiin sekä käyttökokemukseen. Verkon modernisointi kannattaa aloittaa tiekartartan suunnittelulla.

Palvelussa on neljä osa-aluetta

  1. Kaupallisten sopimusten, tarjousten ja/tai nykytilan analysointi
  2. Tulevaisuuden verkkoarkkitehtuurin vaihtoehtojen soveltuvuuden arviointi
  3. Roadmap/Tiekartta ja suositukset
  4. Verkon palveluiden vasteaikamittaus ennen ja jälkeen (optio)

TopDown menetelmä

Arkkitehtuurisuunnittelussa käytetään  ”Top-Down Network Design” menetelmää. Menetelmää voidaan soveltaa tilaajan toivomalla  tavalla mahdollisimman sopivaksi tarpeeseen. Top-Down menetelmässä on neljä osaa.

  1. Tarvekartoitus ja nykytilan analysointi
  2. Uuden arkkitehtuurin suunnittelu ja roadmap
  3. Toimittajien ja teknologian vertailu ja suositukset
  4. Toteutuksen valvonta (testaus, optimointi, dokumentointi)

Tekninen osaamisemme kattaa

WAN-verkot (MPLS, Internet, Ethernet, 4G/5G, M2M), näihin liittyvät loogiset SASE, SD-WAN, VPN- arkkitehtuurit sekä hallinta, valvonta ja tuetoturva-arkkitehtuurit.

Paikallisverkot Ethernet LAN- ja WiFi -verkot, kuormantasaajat, palomuurit (UTM, Next-Gen), DDI sekä näihin liittyvät hallinta, valvonta ja tietoturva-arkkitehtuurit.

ZeroTrust Network, Cloud & NaaS , Cloud Security, DDoS torjunta, Internet yhdyskäytävät ja suodatus.

Verkkoautomaatio ja verkon automaattinen dokumentointi

External Domain ja DNS sekä sertifikaattien hallinnan automaatio

External DNS ja Domain analysointi

Johtamisen osaamisemme kattaa

ITIL, CMDB ja Service Desk prosessin hallinnan, projektihallinnan, tiimien ja asiantuntijoiden johtamisen, TCO, ja kustannuslaskennan. Yhdessä teknisen osaamisen ja johtamisen kokemuksen kanssa myös lopputulos toimii saumattomasti.

Sopimusosaamisemme kattaa

Verkkoihin liittyvät palvelusopimukset, palvelukuvaukset ja SLA-sopimukset

Kaikki toimeksiannot ovat arvokkaita

Toteutamme myös lyhyitä toimeksiantoja. Näitä voivat olla mm. tarjousten ja sopimusten analysointi ja neuvonanto, teknologiaan selvitykset ja lausunnot. Näiden avulla saadaan tukea oikeille päätöksille ja usein merkittäviä kustannusäästöjä.

Kaikki projektit tehdään luottamuksellisesti ja vastuullisesti toimien. Verkon modernisointi kannattaa.

Ajankohtaisista aiheista lisää blogeissamme