Yrityksille puolueeton ja riippumaton konsultointi

Strateginen konsultointi yritysjohdolle ja palveluntarjojalle. Luennoimme ja keskustelemme yritysverkkoteknologioiden ja palveluiden markkinasta ja suuntauksista.  Puramme markkinajargonin, jäsennämme asiat selkeiksi kokonaisuuksiksi, vertailemme, tuomme uusia näkökulmia. Autamme yritysjohtoa päätöksissä ulkopuolisena ja riippumattomana toimijana.

Olemme sitoutuneet eri toimialojen verkkoratkaisujen objektiiviseen analysointiin, aiempien olosuhteiden ratkaisujen ja tulevaisuuden suuntausten arviointiin,  teknologian ja markkinoiden tuntemiseen, tuote- ja palveluominaisuuksien sekä niitä luovan ja tukevan tekniikan ymmärtämiseen.

Liiketoimintaympäristöt sekä sovellusarkkitehtuurit ovat muuttuneet merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Tämä luo merkittävän haasteen yritysverkoille ja sen tietoturvan hallinnalle, jotka eivät ole muuttuneet lähes 20 vuoteen.

Palveluntarjoajalle tuoteportfolion konsultointi

Sparraamme ja autamme palveluntarjoajan strategiatyössä sekä tuotteistukseen liittyvissä hankkeissa. Yrityksen ulkopuolinen näkökulma, lähitulevaisuuden asiakastarpeet, uuden teknologian mahdollistaman palveluinnovaatiot,  kasvun ja markkinan realistinen potentiaali, palvelukuvausten ymmärrettävä ja erottautuva sisältö sekä oikeat terminologiat.

 

Hannu Rokka, Senior Advisor