Yritysverkon suorituskyvyn testaaminen ja analysointi

Sovellusten nopeus ja käyttökokemus on riippuvainen verkon nopeudesta, viiveistä sekä erilaisista häiriötekijöistä. Haasteista usein syytetään geneerisesti ”verkkoa”. Todellisuudessa jatkuvat päivitykset sovelluksiin, päivitykset infrastruktuuriin, tietoturvallisuuteen liittyvät poikkeamat ja ajoittain verkkoon ilmaantuneiden ”rogue” sovellusten yhteisvaikutus aiheuttaa verkossa ongelmia.  Lisäksi SD-WAN palvelukerros, älykäs reititys sekä erilaiset tunnelointitekniikat tuovat myös lisää haasteita vianselvitykseen. Näiden selvittäminen on haastavaa ja edellyttää asiantuntemista sekä erikoistyökaluja.

Yritysverkon suorituskyvyn testaaminen ja analysointi antaa yritykselle hyvän käsityksen verkon kapasiteetista, nopeudesta ja niihin vaikuttavista ongelmista. Analyysin tekemisessä käytetään erikoistyökaluja, jolla mahdollistetaan nopea ja tarkka analyysi verkon kehittämisen pohjaksi, uusien verkkoteknologioiden validoimiseksi sekä varmuus palveluoperaattorin lupaamalle kapasiteetille ja priorisoinnille (SLA ja QoS).

Analysoinnin ensimmäinen vaihe

Yleiskatsaus antaa hyvän käsityksen verkkopalveluiden laadusta.  Tämä suositellaan toteutettavaksi  ennen ja jälleen verkkoteknologian ja/tai toimittajan vaihtamista.  Analysoinnin ensimmäinen vaihe antaa seuraavat:

Käyttäjäkokemus (max ja keskiarvo millisekuntteina)

  • TOP20 heikoimmat vasteajat käyttäjälle (siirtoviive)
  • TOP20 heikoimmat palvelimet (siirtoviive)

TOP 20 Pilvipalvelut ja palveluiden todellinen sijainti

  • Globbaali karttapohja (työasema, palvelu)

TOP 20 verkon kapasiteetin käyttäjät (max ja keskiarvo)

  • Työasemien käyttämä verkkokapasiteetti Mbps
  • Palvelimien käyttämä verkkokapasiteetti Mbps
  • WAN-liittymän max kapasiteetin käyttöaste Mbps

Nimipalveluiden laatu (max ja keskiarvot)

  • DNS palvelimet ja kyselyiden määrät
  • DNS palvelimien vastaukset (reply code)

TCP-protokollan virheet (max ja keskiarvot)

  • TOP20 palvelin (paketit väärässä järjestyksessä)
  • TOP20 palvelin (pakettien uudelleenlähetys)

Kuva: Esimerkki MPLS WAN toimipisteen käyttäjäkokemus ennen optimointia. (punainen on laadultaan erittäin heikko palvelukokemus ja tumman vihreä erinomainen).

 

Analysoinnin toinen vaihe ja optimointi

Analysointia jatketaan tarvittaessa palveluittain protokollatasolle ja pyritään optimoimaan kokonaisuus yhdessä sidosryhmien kanssa.