Palvelukeskuksen verkkoarkkitehtuurin optimointi – Network Packet Broker

NPB:n (Network Packet Broker)  pääasiallinen tehtävä on suodattaa ja ohjata haluttu verkkoliikenne palvelukeskuksessa tiettyyn valvontatyökaluun. Näin mahdollistetaan tärkeimpien ja arvokkaiden verkkotyökalujen (verkkoturvallisuuden, lokihallinnan ja analytiikan sekä sovellusten suorituskyvyn seurantatuotteiden) optimaalinen hyödyntäminen ja skaalaaminen koskematta tuotantoverkon normaaliin toimintaan, reititykseen tai konfiguraatioon.

TAP ja/tai NBP ovat keskeisiä elementtejä Data Center arkkitehtuurin suunnittelussa.

Elinkaarikustannukset (TCO) hyötynä:  NPB:t yksinkertaistavat monimutkaisia ​​palvelukeskuksen verkkorakenteita. Sen avulla voidaan helpommin ja turvallisemmin keskittää NOC ja SOC toimintoja ilman suuria muutoksia verkko-arkkitehtuuriin  kapasiteettitarpeiden ja palvelutarpeiden muuttuessa.