Verkkoautomaatio ja adaptiivinen dokumentointi – NetBrain

Gartner Cool Vendor 2022

NetBrain on johtava reaaliaikainen verkkoautomaatioalusta, jota hyödynnetään tuhansissa suuryrityksissä. Se rakentaa toimintamallinsa analysoimalla 12 000 muuttujaa verkkolaitetta kohti. 1000 laitetta käsittävällä verkolla on siten jo 12 miljoonaa muuttujaa, joita kaikkia seurataan jatkuvasti NetBrainin tekoälyn (AI) ja kone oppimisen (ML) avulla. Automaatio luo digitaalisen kaksosen.

NetBrain automaatio ja adaptiivinen dokumentointi tukee kaikkia merkittäviä verkkoratkaisuja ja konsepteja:

 • Perinteinen IP-verkko (LAN, WLAN, Internet VPN, MPLS)
 • SDN ja SD-WAN verkot (Cisco ACI, Meraki, Viptela, HPE/Aruba)
 • Konesaliverkot (VMware NSX, VCenter)
 • Cloud verkot (AWS ja Azure)

Adaptiivinen verkon dokumentointi ja automaatiojärjestelmä ylläpitää verkon dokumentaation L2 ja L3 karttoineen ajan tasalla automaattisesti. Verkkokartan dynaaminen luominen, verkon eri kerrosten ja reititysten visualisointi sekä seuranta mahdollistaa myös nopean vianmäärityksen.

No Code/Low Code automaatio on helppokäyttöinen, eikä vaadi aikaisempaa ohjelmointiosaamista.

NetBrain soveltuukin erinomaisesti suureen yritysverkkoon, jossa käytetään BGP ja/tai OSPF dynaamista reititystä ja backup-linkkejä, SDN ja SD-WAN ratkaisuja, Intent Based Networks (IBN) tai Policy Based Networks (PBN) konsepteja.

NetBrain hyödyntää erinomaisesti maailman johtavia ITSM- ja valvontajärjestelmiä REST-rajapinnan kautta kuten ServiceNow ITSM/CMDB, BNC Remedy, Splunk lokienhallinta, PRTG, SolarWinds ja lukuisat muut verkon valvonnan ohjelmistot.

Keskeiset hyödyt ja edut

 • Verkon täydellinen dokumentaatio on aina automaattisesti ajan tasalla sekä fyysisen että loogisen kartan osalta. Se on myös helposti hyödynnettävissä laajasti IT-organisaation eri toiminnoissa. Kaikilla on sama reaaliaikainen tilannekuva. Automaatio luo digitaalisen kaksosen verkosta.
 • Selkeät verkkokartat (L2 ja L3) ja visuaalisesti luodut näkymät mahdollistavat jo ensimmäisen tason Service Desk henkilöstölle mahdollisuuden toimia toisen tason asiantuntijan roolissa. Yksittäisen laitevalmistajan työkaluja tai CLI osaamista ei tarvita käytettäessä NetBrain käyttöliittymää.
 • Nopea A-B pisteen välinen visualisointi (perustuu verkkolaiteiden konfiguraatioon, ei ICMP Trace Routeen)
 • Nopea vapaa haku tekee yritysverkon hallinnalle saman, minkä Google teki Internetille.
 • Merkittävästi nopeampi vianselvitys verkon vikatilanteessa
 • ITSM integraatio (esim. ServiceNow) ja NetBrain tekoäly mahdollistavat vikatiketin luomisen automaattisesti. Tiketissä seuraa mukana linkit (URL) verkon dokumentaatioon ja verkon ongelmakohtaan. Tavoitteena on, että vikatikettien luominen manuaalisesti vähenee 90% NetBrain käyttöönoton jälkeen.
 • Kolmannen tason verkkoasiantuntijat saavat heti tarkemman kuvauksen mahdollisesta ongelmasta tai muutostarpeesta. NetBrain automatisointi työkalujen (Runbook) avulla kolmannen tason asiantuntijat voivat nopeasti automatisoida tehtäviä ilman ohjelmointia, scriptejä tai erillisiä ohjelmistorobotteja. Automaation toiminta on samalla hyvin dokumentoituna ja kaikkien nähtävissä pysyen ajan tasalla verkon muutosten ja dokumentaation kanssa

Multitenant arkkitehtuurin ansiosta NetBrain soveltuu erinomaisesti myös palveluntarjoajille ja operaattoreille. Järjestelmä skaalautuu 1000 laitteesta aina 100 000 laitteen verkkoon.

Cisco’s 2020 Networking Trends Report, uskoo verkkoautomaation olevan eräs vaikuttavimmista kehitysaskeleista seuraavan viiden vuoden aikana.

NetBrain v. 10.0 esitys ja uudet ominaisuudet:  Network Automation Catalog

Lue lisää sivuilta www.netbraintech.com

Ehdota sopivaa aikaa videotapaamiselle ja NetBrain demolle sähköpostilla: info@5feetnetworks.com